Današnja prezimena mućkog područja

izvor: "Hrvatski rodovi općine Muć"

Stanovnici mućkog područja danas se služe sa 184 prezimena, od kojih su dva dvočlana (Maličić Veić i Špar Majer).
Od njih se manje od pola (86) završava najčešćim hrvatskim prezimenskim završetkom –ić, dok ih se 98 završava nekim drugim završecima: -ap, -elj, -ac (dva puta), -an (11 puta), -ina (4 puta), -va, -uk (dva puta), -o (6 puta), -az, -ak (pet puta), -ta dva puta), -la, -um (tri puta), -ro, -aš, -et, -a (tri puta), -z, -er, in (tri puta), -za, -lo, -uz, -r, -sa, -ek, -re, -ur, -ica (četiri puta, -da, -ar (pet puta), -en, -im, -ša, -at, -ija, - lj (dva puta), (-lo dva puta), -ič i –oč. Tome je pridonijelo i tzv skraćivanje prezimena: Akrapović-Akrap, Bazinović-Bazina, Biuković-Biuk, Burmazović-Burmaz, Čalanović-Čelan, Ćaletić-Ćaleta, Ćuković-Ćuk, Elezović-Elez, Gladinić-Gladina, Karanović-Karan, Kardumović-Kardum, Kokanović-Kokan, Krolić-Korlo, Kuduzović-Kuduz, Laštrić-Laštre, Maleničić-Malenica, Markotić-Markota, Matendić-Matenda, Morić-Moro, Mrđenović-Mrđen, Mulimović-Muslim, Odaković-Odak, Paštrović-Paštar, Pipličić-Piplica, Prljavac-Prlj, Radanović-Radan, Radmanović-Radman, Radmilić-Radmilo, Rađić-Rađa, Reljić-Relja, Sedlarević-Sedlar, Svrić-Sivro, Soldić-Soldo, Stupalović-Stupalo, Svalinić-Svalina, Škormljović-Škomrlj, Tešijić-Tešija, Vasiljević-Vasilj, Zorić-Zoro, Zubanović-Zuban.
Među mućkim prezimenima srazmjerno je malo patronima, prezimena izvdenih od očeva imena (34): Asanović (Asan), Barišić (Bariša), Bartulović (Bartul), Blažević (Blaž), Burić (Burko, Burko), Cvitković (Cvitko), Dadić (Dado), Filipović (Filip), Galešić (Galeša), Gilić (Gile, Grgur), Grubišić (Grubiša), Ivančević (Ivanča), Jerčić (Jerko), Jozić (Jozo), Jukić (Juko), Jurić (Jure), Ljubić (Ljubo), Marasović (Maras), Marinić (Marin(a)), Matešić (Mateša), Mijić (Mijo), Miletić (Mileta), Mišetić (Mišeta, Miše), Palinić (Palina, Pal, Pavao), Pekić (Peko, Petar), Pranjić (Pranjo, Franjo), Purišić (Puriša), Ratković (Ratko), Smolčić (Smolko, Smoljan), Šolić (Šola, Salomon), Veić (Vejo, Veljo), Vujević (Vujo), Vulić (Vule), Zoković (Zoko, Zoran).
Zanimljiva su i prezimena u obliku osobnog imena (17): Bazina (Bazilije),) Duka (Dušan), Hajder, Markota, Matenda, Mijač, Mrđen, Odak (starije ime Hodač, Hodak, Odak), Plavša, Radan, Radman, Rađa (Rade, Radovan, Radivoj), Raič (u mućkom slučaj glas „č“ zamijenjen je glasom „ć“), Relja, Tomeljak (Toma), Zoro, Zuban.
Matronimi, dakle prezimena izvedena od majčina imena ili nadimka, na mućkom području prilično su rijetka (17): Bebić (od beba ili pak ženksog imena Beba), Bulić (kome je majka bula, muslimanka), Filipušić, Giljušić i Landikušić (od naziva za udate žene iz roda Filipovića, Gilića i Landika), Jelavić (Jelava, Jela), Jeličić (Jelica), Jelić (Jela), Katić (Kata), Ljubić (Ljubo, ali i Ljuba), Mamić (mama), Marinić (Marin, ali i Marina), Oršulić (Oršula), Rosić (Rosa, Roza), Režić (Reža, Tereža), Sarić (Sara), Šimičić (Šimica, Šima).
Na mućkom području nabrojnija su nadimačka, dakle prezimena izvedena od nadimaka ili u obliku samog nadimka (47): Akrap (ružan kao akrap), Baković (bakovit, snažan kao bak, bik, Bakonja), Bigava (koji ima tijelo u obliku snopa), Bilić (od nadimka Bile), Bočina i Boko (od nadimka Bokan ili Boko osobnog imena Božidar), Biuk (onaj koji ima brčine), Bučević i Bučić (koji buči, bukač, bukonja), Burmaz (veliki čovjek u albanskom jeziku), Čelan (koji ima pjege po licu), Čolak i Kolak (koji nemaju jednu ruku), Čorvila (slijep u jedno oko, ćoro), Ćosić (kojem ne rastu brada i brkovi, ćoso, adarbis), Ćulum (onaj koji je kao buzdovan, kao topuz), Delić (delija = junačina), Domazet (priženjenik, uljez, pripuz, dopuz, rora), Đogaš (koji je poput đogata, bjekasta konja), Elez od turskog najslađi, najugodniji), Galešić (osoba crne puti), Granić (osoba crvenkaste kose), Gudić (onaj koji gudi, gusli ili pak govori neuvjerljivo), Karan (osoba crne puti), Jogunić (obijesna, nepokorna osoba), Kardum (u turskom pobratim, veliki prijatelj), Kokeza (koji je kao zrno, mali rastom), Krivić (koji je iskrivljenog stasa), Landikušić (skitnica), Malenica (koji je malog rasta), Mastelić (koji je građen poput mastela, maštila, kabla, vedra), Melvan (iz turskog naš gospodin), Ninčević (od nim, nijem), Odžak (od turskog dimnjak), Plazibat (koji ima tako veliko spolovilo da plazi po zemlji), Prkić (prkosna, inatljiva osoba), Romić (od hrom, šepav, cotav, šanjtav) Runtić (koji je kosmat, dlakav, runtav), Stupalo (koji hoda kao da stupa, kao da maršira), Svalina (koji je svaljen, srušen), Šegović (koji je šaljiv, šegljiv), Škomrlj (koji mrmlja, šušketa, škomrlja), Šundov (koji bezobzirno troši), Šunjić (čovjek kratke pameti, ali i slabe snage), Topić (koji ima jednu kraću nogu, hromac,topo, cota, šanjto, šepo), Varvodić (koji vodu vari pa onda hladi, radi bespotrebnosti), Žmirić (onaj koji žmiri, gleda gotovo zatvorenim očima).
I na mućkom su području postoje prezimena, nastala od naziva zanimanja, službe, obrta (20): Banovac (od ban), Kraljić i Krolo (od kralj), Bešlić (bešlija = plaćeni konjanik turske vojske), Borozan (na turskom jeziku trubač), Delaš (onaj koji dela, koji radi, djelatnik), Kapitanović (kapitan, kapetan, harambaša), Kuvek (kuhati, kuhar?), Laštre (lim, pleh; limar), Mornar, Paštar (onaj koji pravi pašte), Pralija (koji pravi puščani prah), Samardžić (koji izrađuje samare), Sedlar obrtnik koji izrađuje sedla), Serdarević (serdar, vrsta službenika), Sočo (prokazivač kradljivaca), Soldo (soldat, vojnik), Švalj (krojač), Šerić (kolega, ortak, zajedničar) Tokić (koji izrađuje toke).
Na mućkom području postoje i prezimena, izvedena od naziva zemljopisnog ili etničkog podrijetla (11): Banjan (koji je iz mjesta zvanog Banj ili pak Banja), Burmaz (stanovnik područja u istočnoj Hercegovini, Burmazi), Dabro (stanovnik mjesta Dabar u Cetinskoj krajini), Karin možda satnovnik Karina, Karinjanin), Koljanin (stanovnik sela Koljana u Cetinskoj krajini), Muslim (od musliman), Odžak (možda stanovnik naselja s nazivom Odžak pokrj Livna, Glamoča, Kupresa itd.), Španjić (od Espagnol, Španjolac), Vlajčević (od Vlaj, Vlah), Vrdoljak (stanovnik Vrdola, stare župe u masivu planine Biokove), Zagorac (stanovnik Zagore ili Zagorja).
Prezimena izvedena od naziva životinja (19): Akrap (škorpion, štipavac), Baković (bak, bik, vol), Ćuk (vrsta ptice), Đogaš (konj bjelkaste dlake), Filipović i Filipušić (grčkog Philippos; philos = prijatelj + hippos = konj), Hajder (hajder = turski lav), Kokan (pijevac, kokot, oroz), Kurobasa (veliki pijevac, pjevac prvak), Mravak (mrav), Orlović (orao), Oršulić (latinski ursus = medvjed), Piplica (piplica = mlada kokoš koji još ne nese jaja; pilica), Špar i Špar Majer (špar, vrst ribe), Zekan (zec), Vuknić, Vujević i Vulić (od vuk).
Prezimena nastala od naziva biljaka ili njihovih pojedinih dijelova (3): Cvitković (cvit), Kokeza (albanski koqe = zrno, sjeme), Rosić (od rosa = ruža).
Prezimena od naziva za rodbinske veze (5): Bratić (brat), Didić (did), Domazet (priženjenik, uljez, dopuz, pripuz, rora), Mamić (mama), Stričević (stric).

Poveznice: imena | prezimena | muć |

« Natrag na onomastiku

Oglas

Facebook komentari

Neregistrirani korisnik

Logirajte se ili registrirajte

Pretraži Ogorje.net

Zadnji upiti o prezimenima: